การสมัครเรียน

สำคัญ!! ขั้นตอนการสมัครเรียน

โปรแกรมเริ่ม เดือนกันยายน 2564

  • ส่งใบสมัครเรียน
  • เลือกตารางวันสัมภาษณ์
  • จดหมายตอบรับเข้าเรียน
  • ชำระเงิน
  • เข้าเรียน

สมัครเรียนรอบที่ 1

Days
Hours
Minutes
Seconds

สมัครเรียน


- CONTACT DETAILS -


- QUALIFICATIONS -


- PERSONAL INFORMATION -


Are you responsible for your own tuition fees?

*If you answered NO to the previous question, please enter and confirm the email address of the person in charge of your tuition funds; otherwise, leave the blanks blank.*

- END OF APPLICATION FORM –


*Are required fields.

Please make sure you have uploaded all required documents.

**If you have any technical problems while sending this online application form, please take a print screen of it and send it to Britishcollege@spu.ac.th**

Quick Message

Talk To Our Team!

Book a visit

Loading...